Chính sách bảo hành

1. Tiếp nhận bảo hành
– Thời gian tiếp nhận: Từ 08:30 - 17:30 (Thứ 2 - Thứ 7)
– Khách hàng mang sản phẩm kèm theo các giấy tờ liên quan để tiện cho quá trình tiếp nhận bảo hành
2. Sản phẩm được bảo hành
– Sản phẩm được bảo hành theo quy định của nhà sản xuất
– Sản phẩm còn trong thời hạn bảo hành (Check theo đơn hàng hoặc theo Serial)
3. Sản phẩm từ chối bảo hành
  Các sản phẩm không được bảo hành theo quy định của nhà sản xuất